آزمون آنلاین پایه ششم

آزمون آنلاین ماه بهمن (پایه ششم :خانم رضایی و خانم رنجبر)

این آزمون شامل 15 سوال است .

 مدت زمان پاسخگویی به سوالات 40 دقیقه می باشد.

(زمان آزمون روز چهارشنبه 98/12/7 از ساعت 7 الی 14 می باشد.)


     
 

آزمون آنلاین پایه پنجم

آزمون آنلاین ماه بهمن (پایه پنجم:خانم رحیمی)

این آزمون شامل 15 سوال است .

 مدت زمان پاسخگویی به سوالات 40 دقیقه می باشد.

(زمان آزمون روز چهارشنبه 98/12/7 از ساعت 7 الی 14می باشد.)


     
 

آزمون آنلاین پایه چهارم

آزمون آنلاین ماه بهمن (پایه چهارم:خانم غلامی و خانم مهدیی)

این آزمون شامل 15 سوال است .

 مدت زمان پاسخگویی به سوالات 40 دقیقه می باشد.

(زمان آزمون روز چهارشنبه 98/12/7 از ساعت 7 الی 14 می باشد.)