آزمون آنلاین پایه چهارم
 
 

آزمون آنلاین ماه آذر (پایه چهارم : خانم غلامی وخانم مهدیی)

این آزمون شامل 15 سوال است.

مدت زمان پاسخگویی به سوالات 45 دقیقه می باشد.

زمان آزمون روز دوشنبه  98/10/2 از ساعت 16 الی 20 می باشد.


 
     
 
 
آزمون آنلاین پایه ششم
 
 

آزمون آنلاین ماه آذر(پایه ششم : خانم رنجبر وخانم رضایی)

این آزمون شامل 15 سوال است.

مدت زمان پاسخگویی به سوالات 45دقیقه می باشد.

زمان آزمون روز سه شنبه  98/10/3 از ساعت 16 الی 20 می باشد.