درج مطلب

تحقيق و پژوهش بر اساس جشنواره جابربن حيان

اوضع العلم ما وقف علي اللسان و ارفعه ما ظهر في الجوارح والاركان

پست ترين دانش ، دانشي است كه در سطح زبان ، متوقف شود و والاترين دانش ،

آن است كه در كل وجود فرد ، ظاهر و منعكس گردد . « نهج البلاغه ، حكمت 92 »

 

از آنجا كه تفكر و تعمق در پديده هاي عالم هستي كه هم آن ها از ذرات كوچك تا كرات و كهكشان هاي بي انتها مخلوقات خداوند متعال هستند ،‌ ظرفيت بي انتهايي را در ارضاي كنجكاوي انسان در كشف حقايق و روابط بين پديده ها در طول دستيابي به اعتقاد عميق و ايمان پايدار به خدا دارد ، از اينروست كه در قرآن ، خداي باري تعالي دستور مؤكد به جستجوي در طبيعت و توجه به قدرت لايزال الهي در آفرينش عالم هستي دارد .

از اينروست كه آموزش و پرورش خود را موظف و مكلف مي داند با پيش بيني برنامه هاي مناسب اين فرصت را براي كودكان و دانش آموزان فراهم نمايد تا حاصل تحصيلات مدرسه اي ، تنها انتقال پاره اي از مفاهيم به ذهن دانش آموزان نباشد ، ( سواد به معني سنتي )‌ كه با فراموش شدن آن مفاهيم ، حاصل كليه سال هاي تحصيل نيز از دست برود . به همين سبب ،‌ بايد سعي كنيم علاوه بر مفاهيم پايه ،‌ راهي به دانش آموزان نشان دهيم كه خودشان بتوانند به دنبال معرفت و دانش مورد نياز خود بگردند و به يك يادگيرنده ي مادام العمر تبديل شوند . به همين منظور علاوه بر كسب دانش بايد راه و روش يادگيري را هم به آنان بياموزيم تا ميل به يادگيري در آنان تقويت گردد .

پروژه ي علمي به علت ماهيت هيجاني و اكتشافي خود ، ميل به يادگيري را در دانش آموز تقويت مي كند و به علت ماهيت فرايندي خود راه و روش يادگيري را نيز به او مي آموزد بنابراين مي تواند ابزاري بسيار قوي در خدمت تعليم و تربيت به معناي واقعي باشد .

 

اهداف :

1- آموزش تفكر صحيح به دانش آموزان   

2- توسعه ي تفكر پرسشگري در مدارس

3- مبتني نمودن فعاليت هاي كلاس درس بر تحقيق و پژوهش

4- تقويت مهارت هاي زندگي

اهداف پروژه علمي:

 

نقش معلمان :

*حساس نمودن دانش آموز نسبت به محيط پيرامون به منظور هدايت آنان نسبت به چرايي پديده ها

* ايجاد انگيزه در دانش آموزان                      

* ايفاي نقش يك راهنما

* تاييد نهايي كامل بودن پروژه براي ارائه به نمايشگاه

 

نقش والدين :

*مطالعه دستورالعمل هاي مربوط به پروژه علمي

* ارائه اطلاعات درباره موضوع پروژه به عنوان يك فرد مطلع

* تدارك وسايل و كمك به استقرار تجهيزات

* برنامه ريزي و مديريت زمان هاي مربوط به انجام كارهاي پروژه و اتمام آن ها

* كنترل املا و نگارش نوشته هاي تابلوي نمايش و گزارش كتبي

* گوش دادن به توضيحات شفاهي فرزندشان درباره پروژه

* درك اين مسئله كه دانش آموز بايد خودش پروژه را انجام دهد . هدف اصلي پروژه علمي اين است كه دانش آموز مهارت هاي دانشمندان را بياموزد ، روش علمي را بفهمد و از تجربه كردن لذت ببرد .

 

از آنجایی که دانش آموزان دوره ابتدایی از نظر کسب مهارت ها و تجربیات علمی

 در ابتدای راه قرار دارند ، برای انجام فعالیتی مثل پروژه علمی نیاز به کمک و راهنمایی

معلّم و والدین و حتی یکدیگر دارند .

 

نوع تحقیق و پژوهش در سال گذشته

 

مدل

پایه های اجرا کننده

جمع آوری

پایه های اول و دوم

آزمایش

پایه ی ششم

نمایش علمی

پایه های سوم ، چهارم و پنجم