اهداف وبرنامه های دبستان پارسا
 

باسمه تعالي

 

پروردگارا ، سينه ام را برايم فراخ گردان ، كارم را برايم آسان گردان ، و گره از زبانم بگشا ، تا سخنم را بفهمند .قرآن كريم ( آيات 25 تا 28 سوره طه )

 

تمامي سياست ها و راهبردهاي فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي با دور انديشي و احساس مسئوليت نسبت به نسل هاي فرداي اين كشور اتخاذ گردد . دورنماي هر فعاليتي بدون داشتن يك برنامه مدون ، مبهم و تاريك مي باشد . وظيفه يك مدير آموزشي عبارت است از برنامه ريزي ، طراحي و اجراي يك نظام يادگيري مؤثر به گونه اي كه پاسخگوي نيازهاي فراگيران جامعه باشد .

امروزه ديگر روش هاي سنتي و استفاده از شيوه هاي قديمي آزمون و خطا ، تكرار مكررات ، تكيه بر محفوظات و ... در نظام هاي آموزشي جديد جايگاهي ندارد .

استفاده از روش هاي علمي ، پرورش قدرت هوش و شكوفايي استعدادها و همچنين محور قرار دادن دانش آموزان در يادگيري،رايج كردن فعاليت هاي گروهي در بين دانش آموزان بايد سرلوحه امور آموزشي و پرورشي در مدارس باشد .

نكته حائز اهميت ديگر اينكه در نظام آموزشي كشور تغييرات اساسي از جمله ايجاد نظام آموزشي 3-3-6 و همگام شدن با ساير كشورهاي پيشرفته دنيا با هوشمندسازي كلاس ها و عملي نمودن آموزش ها از سوي وزارت متبوع صورت مي گيرد ، ما نيز با اعتقاد به اينكه هوشمندسازي در يادگيري ماندگار تأثير بسزايي دارد و انقلاب ديگري در آموزش و پرورش ما ايجاد خواهد كرد ،‌ با همياري اولياي محترم دانش آموزان اقدام به تجهيز كلاس ها به سيستم هوشمند و آموزش نيروهاي انساني جهت استفاده بهينه از امكانات ايجاد شده و به روز شدن آنها نموده ايم ، ضمن تقدير و تشكر از اولياي محترم دانش آموزان اميد است با عنايات الهي بتوانيم بيش از پيش در جهت رشد و شكوفايي نونهالان عزيزمان موفق باشيم .

و من ا... التوفيق

 علي حيدري

 مدير و مؤسس دبستان هوشمند غيردولتي پارسا