تاريخ برگزاري مراسم هاي مهم  دبستان غيردولتي پسرانه پارسا

سال تحصيلي 981397

مراسم

روز

تاريخ

پايه

جشن شكوفه ها

پنجشنبه

97/6/15

اول

صبحگاه

همه روزه

--

كليه ي پايه ها

برگزاری نماز جماعت

همه روزه

--

با هماهنگی مربی پرورشی

روز جهاني كودك

دوشنبه

97/7/16

كليه ي پايه ها

مانور زلزله

چهارشنبه

97/9/7

كليه ي پايه ها

جشن قرآن

---

مهرماه

اول

روز جهانی تخم مرغ(صبحانه تخم مرغ)

سه شنبه

97/7/17

كليه ي پايه ها

جشنواره صبحانه سالم (روز جهانی غذا)

سه شنبه

97/7/24

كليه ي پايه ها

مراسم اربعین

دوشنبه

97/8/7

كليه ي پايه ها

انتخابات شورای دانش آموزی

---

آبان ماه

كليه ي پايه ها

روز دانش آموز

یکشنبه

97/8/13

كليه ي پايه ها

شب يلدا

سه شنبه

97/9/27

كليه ي پايه ها

جشنواره غذا( به مناسبت دهه ی فجر)

یکشنبه

97/11/14

كليه ي پايه ها

یادگیری ، بدون کیف در مدرسه

چهارشنبه

97/8/23

97/12/1

كليه ي پايه ها

جشن هفت سين

شنبه

97/12/18

كليه ي پايه ها

جشنواره صبحانه سالم(هفته ی سلامتی)

چهارشنبه

98/1/28

كليه ي پايه ها

بزرگداشت شهادت استاد مطهري و هفته ي معلم

چهارشنبه

98/2/11

كليه ي پايه ها

جشن پايان سال و الفبا

پنجشنبه

98/3/2

آمادگي و اول

جشن فارغ التحصيلي

پنجشنبه

98/2/26

ششم